Miljø- og klimapolitik
DitoBus Gruppen arbejder målrettet på at nedbringe udledningen af miljøskadelige stoffer fra busserne.

Det er virksomhedens målsætning at bidrage til en mindskelse af CO2 udslippet gennem
  • energirigtig kørsel
  • minimering af tomgang
DitoBus har en løbende udskiftning af busser og deltager aktivt i udviklingen af nye miljøvenlige busser.