Miljø- og klimapolitik
DitoBus Servicetrafik A/S arbejder ligesom resten af DitoBus Gruppen målrettet på at nedbringe udledningen af miljøskadelige stoffer fra busserne.
Det er virksomhedens målsætning at bidrage til en mindskelse af CO2 udslippet gennem
  • Energirigtig kørsel
  • Minimering af tomgang
DitoBus Servicetrafik A/S har en løbende udskiftning af busser, og deltager aktivt i udviklingen af nye miljøvenlige busser.