Kørselsopgaver
Vi er specialister i at planlægge og udføre alle former for servicekørsel:
  • Skolekørsel
  • Kørsel til specialundervisning
  • Svømmehalskørsel
  • Børn til specialbørnehave
  • Kørsel af elever med særlige behov
  • Kørsel af ældre til daghjem og træningscentre
  • Kørsel til aflastning
  • Kørsel af bevægelseshæmmede, herunder befordring af kørestolsbrugere og gangbesværede