Miljø- og klimapolitik
DitoBus Excursions arbejder ligesom resten af DitoBus Gruppen målrettet på at nedbringe udledningen af miljøskadelige stoffer fra busserne.

Det er virksomhedens målsætning at bidrage til en mindskelse af CO2 udslippet gennem
  • energirigtig kørsel
  • minimering af tomgang
DitoBus Excursions har en løbende udskiftning af busser og deltager aktivt i udviklingen af nye miljøvenlige busser.